Nieuws

Vacature

De Kerngroep Diversiteit is op zoek naar een nieuw lid uit het partnerschap van de Marnix Academie, bij voorkeur een schoolleider of schoolopleider.

De Kerngroep Diversiteit heeft tot taak als vraagbaak en initiatiefnemer op te treden ten aanzien van de diversiteitsambitie. Deze ambitie is tweeledig: het diversiteitsensitief opleiden in het partnerschap en het vergroten van diversiteit in student- en medewerkerpopulatie van de Marnix Academie. Als lid van de kerngroep denk je mee over vraagstukken uit het veld en leg je verbinding tussen de praktijk en de opleiding.

In de Kerngroep Diversiteit zijn inmiddels diverse geledingen van de Marnix Academie vertegenwoordigd, zoals het MOC, de bachelor en het ondersteunend personeel. Een lid uit het partnerschap ontbreekt nog. De groep wordt deskundig begeleid door Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken bij Hogeschool InHolland.

De vacature voor het lid omvat 2 uren per week, voor een periode van anderhalf jaar: heden tot juli 2021. Bekostiging is op basis van declaratie, à 50,- per uur. Vergadermomenten worden in overleg vastgesteld.

De Kerngroep Diversiteit komt elke 6 weken bijeen en neemt taken op zich als het organiseren van bijeenkomsten, het beantwoorden van vragen uit het partnerschap, en het bevorderen van denken en dialoog over diversiteit binnen het partnerschap.

Interesse of meer informatie? Mail naar diversiteit@hsmarnix.nl