Nieuws

Terugblik op het project leerkrachtcoach in het kader van de ontwikkelingen in RATO’s

Voor de zomervakantie is het project leerkrachtcoach afgerond. Hier zijn steeds updates over geplaatst in de nieuwsbrief en de site van het partnerschap met o.a. een film en taakbeschrijving van de leerkrachtcoach. Ook de info en werkwijze voor de Gulden Middenweg (zij-instroom in opleiding) is inzichtelijk gemaakt. 

Dit project ontstond vanuit een vraag vanuit besturen en opleiding. De vraag was ‘Hoe kunnen wij het zij-instroomtraject verbeteren’ en werd veelomvattender dan dat.
Het ging over waarden, overtuigingen, visie op zij-instroom, over flexibilisering, afstemming en voorwaarden voor een lerende context. Daarnaast ging het over samenwerking in RAP regio’s en over het afstemmen van verwachtingen. Hierbij ging het niet alleen over ‘samen opleiden’, maar ook over hoe je de oriëntatie en inductie samen vorm kan geven binnen de driehoek van opleiding, praktijk en zij-instromer. Gedurende  het project ging dit ook steeds meer samen met en in de regio. Zo ontstond bijvoorbeeld het oriëntatietraject in Utrecht stad en in de regio’s van Transvita.

Alie van den Hengel en Anke van Riel schreven een artikel, dat verscheen in het tijdschrift Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland), over het zij-instroomtraject en het samenwerkingsproces dat daarin werd doorlopen. Ondertussen zijn er RATO’s (Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs) gevormd door de combinatie van de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekorten) met de SO&P (Samen Opleiden & professionaliseren) regio’s en komen er ook steeds meer zij-instromers het onderwijs in als Ad-PEP of zij-instromende schoolleiders.
Wij denken dat er wat te leren is van het proces dat wij met de zij-instromende leerkracht hebben doorlopen en dat het de moeite van het lezen waard is. Laten wij in ieder geval gebruik maken van de samenwerkingen die er ondertussen al zijn. 

Dit proces had nooit zo kunnen lopen als wij niet ieders medewerking hadden gehad door met ons in gesprek te gaan, zaken te delen, kritisch te zijn, uit te proberen maar ook de deur open te zetten om bijvoorbeeld een les te bezoeken. Zowel aan de mensen vanuit de praktijk als de opleiding hartelijk dank daarvoor!