Nieuws

Studenten leren buiten de klas

Op de stageschool leren de studenten niet alleen van één mentor en in één groep, maar we stimuleren studenten om zich breder te oriënteren in de school. Door eerst meer en verdiept rond te kijken in de school willen we ervoor zorgen dat een student met een ander oog kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de praktijk.

In deze video zie je hoe er gewerkt kan worden met de oriëntatiekaarten.
De oriëntatiekaarten worden gebruikt in de pilot leerrijke verbindingen. Je vindt ze in het studieobject.
Voor het leren buiten de klas is in de werkgroep POO een lijst met activiteiten gemaakt voor eerstejaarsstudenten.