Nieuws

Startgesprek en beoordelen

Door de coronacrisis is bij een aantal studenten de beoordeling van het praktijkleren van het afgelopen jaar uitgesteld naar november. Zie ook het document Beoordeling praktijkleren tijdens coranacrisis.

Voor schoolopleiders is het belangrijk in het startgesprek met de student de stand van zaken voor iedere student goed vast te stellen en de begeleiding daarop af te stemmen. Neem bij twijfel of vragen contact op met de relatiebeheerder/ instituutsopleider.