Nieuws

Samen boeiend onderwijs ontwerpen

Hoe maak ik de les betekenisvol? Wat is precies de beginsituatie? Welke vakdidactiek kan ik inzetten? etc. Een goede les voorbereiden is een complexe vaardigheid.
Met de routekaarten kunnen de mentor en de student samen voorbereiden. Het zorgt voor meer kwaliteit van de lessen en er is minder tijd nodig voor de nabespreking.