Nieuws

Praktijkleren en de coronaregels

Studenten worden op de Marnix Academie via de portal gewezen op de coronaregels. Het onderwijs gaat door en daar valt het praktijkleren ook onder. Op de stageschool houden studenten zich aan de op de school geldende corona-afspraken. Het is belangrijk ze daar steeds op te wijzen en ze erop aan te spreken als er twijfels zijn over hun “gedrag”.

Het zal iedereen dit jaar wel overkomen dat een student niet naar school kan komen of een mentor thuis zit in verband met coronagerelateerde klachten. Net als altijd gaat het in de praktijk om het aantonen van bekwaamheden/competenties. Niet alle gemiste dagen hoeven ingehaald te worden als de ontwikkeling van de student goed verloopt. Mocht de mentor/schoolopleider zich zorgen maken over de ontwikkeling van een student, neem dan contact op met de relatiebeheerder/instituutsopleider voor overleg.