Nieuws

Plaatsing van studenten

De jaarlijkse partnerscholenmarkt is dit jaar vervangen door een virtuele partnerscholenmarkt. Van veel schoolopleiders (ICO’s) horen we dat ze goede, leuke gesprekken hebben gevoerd met studenten. We gaan deze werkwijze evalueren en bekijken wat we ervan mee kunnen nemen naar een volgende keer. Op dit moment zitten we midden in het plaatsingsproces.

Zie gerelateerde documenten:

Stappenplan virtuele partnerscholenmarkt en plaating praktijkleren en Studenten inzetten in het kader van het lerarentekort versie 2020 (beide op 26 maart verstuurd aan schoolopleiders (ICO’s) en BOC’s vanuit partnerscholendag@hsmarnix.nl).

Op 12 juni horen de studenten op welke school ze volgend jaar gaan stagelopen en voor de zomervakantie komen zij kennismaken. We hopen op een goede match student- partnerschool.