Nieuws

Twee oproepjes

Op zoek naar good practices

Ben jij volgens jou onderdeel van een lerend schoolteam dat onderwijs maakt op een manier die goed voelt voor zowel de leraar als de leerling? Dan ben ik op zoek naar jouw school!

Ik doe onderzoek naar werkzame factoren van succesvol lerende schoolteams. Hiervoor ben ik op zoek naar good practices van scholen die blij zijn met hun werkwijze en die succesvol werken volgens hun visie of daar naartoe aan het groeien zijn. Door zicht te krijgen op de werkzame factoren, kunnen we ervoor zorgen dat nog meer lerarenteams deze factoren bewust in kunnen gaan zetten en zo onderwijs kunnen maken dat nog beter bij henzelf en de kinderen past.

Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar w.schless@hsmarnix.nl

Oproep voor deelname focusgroep: Visie op praktijkonderzoek in de klas


Projectgroep onderzoekend vermogen

Wil jij eenmalig deelnemen aan een focusgroep gericht op het ontrafelen van de (meer)waarde van het doen van onderzoek in de beroepspraktijk van de leerkracht en de rol van onderzoekend vermogen daarbinnen? Geef je dan nu op voor de focusgroep: Visie op praktijkonderzoek in de klas.

In het kader van de curriculumvernieuwing heeft de Marnix Academie besloten onderzoekend vermogen een steviger basis te geven in de voltijd bachelor. Dit houdt – onder andere – in dat we bezig zijn met de (her)ontwikkeling van een doorlopende leerlijn onderzoekend vermogen. Voor we aan de slag gaan met de ontwikkeling van deze leerlijn willen we eerst een antwoord hebben op de volgende vragen:

  1. Wat is de (meer)waarde van het doen van onderzoek in de beroepspraktijk
  2. Welke rol speelt onderzoekend vermogen in het beroep van de leerkracht?

Focusgroep

Door middel van een focusgroep worden bovenstaande vragen verkend. Wij zijn op zoek naar leerkrachten (mentoren; ICO’s) die eenmalig zouden willen deelnemen aan deze focusgroep. De focusgroep bestaat uit leerkrachten basisonderwijs, en docenten en studenten van de Marnix Academie. Het doel van de focusgroep is meer grip te krijgen op de rol van onderzoekend vermogen in de beroepspraktijk en de verschillende ideeën hierover. Vervolgens zullen we op basis van alle input een visie op onderzoekend vermogen in het beroep van de leerkracht formuleren. Uiteindelijk zal deze visie het startpunt zijn voor het ontwerp van de leerlijn onderzoekend vermogen.

Wil jij een bijdrage leveren aan deze focusgroep? Dan ben je van harte uitgenodigd voor deelname. De focusgroep vindt plaats in Utrecht eind november (18 of 25 november) van 16:30 tot 18:00 uur; locatie Marnix Academie. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met Carolien Duijzer (email: c.duijzer@hsmarnix.nl). Voor eten wordt gezorgd.

 

De gebruikelijke vergoeding is op deze focusgroep van toepassing.