Nieuws

Ondersteuning StudentSuccesCentrum

StudentSuccesCentrum-Marnix-Academie

Op de Marnix Academie willen we studenten zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling tot leerkracht. We bieden studenten die dat nodig hebben extra ondersteuning of mogelijkheden tot verdieping, verbreding en verrijking. Sinds januari 2022 is dit aanbod verzameld in het StudentSuccesCentrum.

Binnen dit centrum proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van onze studenten. Dit collegejaar bieden we bijvoorbeeld extra begeleidingsmomenten voor studenten die toetsen uit het oude curriculum nog moeten halen. Daarnaast kunnen studenten zich bijvoorbeeld inschrijven voor schrijfvaardigheidstrainingen, trainingen op het gebied van rekenen, een talentprogramma, een training studeren met dyslexie. Op de portal is een tegel ‘StudentSuccesCentrum’ waarachter je het volledige aanbod terug kunt vinden.  

Een belangrijk onderdeel van het aanbod zijn de themabijeenkomsten waarin studenten zich verbredend of verdiepend kunnen professionaliseren binnen bepaalde thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van bewegend leren, pedagogisch klassenmanagement, coöperatieve werkvormen of muzikale ontwikkeling.  

De themabijeenkomsten worden nu nog allemaal gegeven door docenten van de Marnix Academie, maar in de toekomst willen we dit ook in samenwerking met onderwijsprofessionals uit het partnerschap gaan doen. In het tweede semester van dit collegejaar zouden we daar graag een pilot mee starten. Heb jij een onderwerp vanuit jouw beroepspraktijk voor één of meerdere themabijeenkomsten en wil je jouw bevlogenheid hierover delen met studenten, stuur dan een mail met het onderwerp en een korte toelichting naar Audrey Mahn, de coördinator van het StudentSuccesCentrum, via het mailadres ssc@hsmarnix.nl