Nieuws

Marnix Academie streeft naar inclusie

In de Nederlandse samenleving neemt de culturele en etnische diversiteit nog steeds toe. Ongeveer 30% van de leerlingen die nu instromen in het basisonderwijs heeft een migratieachtergrond (De staat van het primair onderwijs, 2019). Naast etnische en culturele verschillen, zijn er in de klas verschillen in onder andere religie, gender, seksuele geaardheid en sociaal economische achtergronden. Diversiteit is een gegeven. Maar inclusie nog niet altijd.

De Marnix Academie wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen. Op de Marnix Academie heeft inclusief onderwijs dus nadrukkelijk een bredere betekenis dan dat kinderen, ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs gaan als kinderen zonder beperking.

Staan voor inclusie betekent ten eerste dat de Marnix Academie studenten diversiteitsensitief wil opleiden. Studenten leren hoe zij het beste uit hun leerlingen kunnen halen, wat hun culturele, religieuze of sociaal economische achtergrond ook is. Ten tweede betekent het dat de Marnix Academie een hogeschool wil zijn waar iedere medewerker en iedere student op zijn plek is, ongeacht zijn cultuur, religie, gender, handicap, seksuele geaardheid of sociaal economische achtergrond.

De Kerngroep Inclusie is in 2020 in het leven geroepen om concreet vorm te geven aan inclusie. Om vanuit diverse invalshoeken hierover na te kunnen denken, bestaat de kerngroep uit opleidingsdocenten, mensen van Communicatie, Personeel & Organisatie, het Marnix Onderwijscentrum, het Partnerschap en lector Diversiteitsvraagstukken Machteld de Jong in een adviserende rol.

Marten van Straten, schoolopleider op Taalschool Utrecht, is namens het Partnerschap aangesloten bij de Kerngroep Inclusie. De studenten die op zijn school stagelopen, leren merkbaar veel van de onderdompeling in diversiteit. Een student zei tegen het einde van haar stage bijvoorbeeld: “In de afgelopen jaren heb ik vooral stage gelopen op scholen waar ik vroeger als kind ook zat, de Taalschool is natuurlijk een enorm verschil. Het is zó interessant om te zien hoe leerlingen omgaan met conflicten, hun drive om te leren en het respect dat van huis uit wordt meegegeven. Het kijken, communiceren en handelen van leerlingen met een migratieachtergrond neem ik als student, en straks als startende leerkracht, absoluut mee.“

Op 21 januari organiseerde de kerngroep de eerste Dialoogsessie Inclusie. Marten: “We zijn met zo’n 40 mensen in gesprek gegaan over diversiteit en inclusie. Er is veel geluisterd en gedeeld. Er waren vooral docenten van de Marnix Academie bij. We hopen dat de volgende keer meer studenten en collega’s uit de partnerscholen zullen aanhaken. Zeker omdat er dan een training op het programma staat over verbinding maken met de diverse klas!” De eerstvolgende Dialoogsessie Inclusie is op donderdag 8 april, 15.00-16.00 via Teams. Een uitnodiging volgt.

Voor vragen en opmerkingen kun je ons bereiken via inclusie@hsmarnix.nl