Nieuws

Lesson Study meets Samen Opleiden & Professionaliseren

Hebben jullie hem al gezien, de nieuwe website over Lesson Study van de Marnix Academie? Hij is afgelopen maandag 5 december (toepasselijker kan het niet, toch?) officieel gelanceerd en hij ziet er werkelijk waar fantastisch uit! Ik heb er al eerder een kijkje op mogen nemen en ik moet zeggen dat het veel meer is dan een website; ik onderstreep dan ook de keuze van de makers om het een Platform en Expeditiecentrum te noemen.  Je kan er echt lekker op rondneuzen en ik denk dat er voor iedereen wel iets te vinden is, of je nu al bekend bent met Lesson Study of niet. Je leest er wat Lesson Study is, waar het binnen de Marnix Academie een plek krijgt, hoe je er zelf op je eigen school mee kan beginnen en welke goed practices er al zijn. Een woord van dank aan Henk Logtenberg, Carolien Duijzer en Marjolijn Peltenburg en de collega’s van communicatie en ICT is bij dezen dan ook zeker op zijn plek.

Ik ben zelf absoluut geen Lesson Study expert, maar ben er vooral in geïnteresseerd vanuit het perspectief van samen opleiden en professionaliseren. Onlangs mocht ik een key note verzorgen op een congres over Lesson Study en heb ik gepoogd de vraag: “(Hoe) helpt Lesson Study Samen Opleiden verder?” te beantwoorden. Ter voorbereiding ben ik me weer eens opnieuw gaan verdiepen in Lesson Study en heb ik gekeken hoe het zou kunnen bijdragen aan wat wij met ons Partnerschap POO en met het lectoraat SO&P willen bereiken: samen leren, opleiden en onderzoeken in één leerruimte als een grote community of practice. Nou, kansen te over! Kijk maar.

Lesson Study is een “methodiek voor het gezamenlijk professionaliseren van leerkrachten” (1), het is een vorm van teamleren waarbij leerkrachten samen via een onderzoekscyclus samen een les voorbereiden, observeren en nabespreken. De methodiek sluit direct aan bij de praktijk van de leerkracht, waardoor het heel betekenisvol is. En daarbovenop: het draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs.

Aan een lesson study team kunnen leerkrachten van een of meerdere scholen deelnemen, kunnen leerkrachten en studenten deelnemen en zou het mijn voorkeur hebben als ook instituutsopleiders aansluiten. Door met elkaar te werken verdiepen ze (vak)inhouden, didactieken of pedagogieken. In heterogene groepen leren ze over de grenzen van de eigen praktijken heen en wordt op een natuurlijke manier de verbinding gelegd tussen ‘theorie’ en  ‘praktijk’. Daar hebben we binnen de Marnix en ons partnerschap inmiddels veel ervaringen mee, die we geregeld delen in de VONC bijeenkomsten (2).

Vanuit het opleiden gezien nodigt Lesson Study bij aan samenhang in het curriculum en bovendien draagt het daarnaast op een natuurlijke manier leerkrachten uit om onderzoekend te werken: cyclisch én onderbouwd. Lesson Study in een groep van studenten, geeft hen ook meer regie over het eigen leren.  Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek dat een vierdejaarsstudent uit mijn lectoraat bij Avans uitvoerde (3). Zij begeleidde als procesbegeleider een Lesson Study groep van vierdejaarsstudenten en bestudeerde de impact op de studenten van deze wijze van werken. De meerwaarde blijkt wel uit deze mooie uitspraak van een van de studenten:

“Door met elkaar een les te ontwerpen, uit te voeren en te reflecteren kijk je vanuit verschillende perspectieven naar een ‘probleem’ en probeer je samen een oplossing te vinden. Door die verschillende inzichten samen te voegen, ontwikkel je een nieuwe kijk op je onderwijs.”

Ik zie voldoende onderbouwing van de (meer)waarde van Lesson Study voor Samen Opleiden, maar laat je vooral zelf verrassen en inspireren door het nieuwe platform. En vooral: ga ermee aan de slag en deel de ervaringen!

Miranda

Link naar website van Lesson Study:

https://www.marnixlessonstudy.nl/

En naar de website:

https://www.marnixacademie.nl/lectorale-rede

 

  1. https://www.marnixlessonstudy.nl/
  2. Zie ook het volgende artikel dat binnenkort verschijnt:
    Peltenburg, M., Duijzer, C., & Timmermans, M. (2022). Het speelveld Samen Opleiden nog beter benut: Hoe een gedeelde grenspraktijk bijdraagt aan het creëren van Leerrijke Verbindingen door de lerarenopleider. Tijdschrift voor Lerarenopleiders.
    Via: velon.nl; maak een gratis login aan en krijg toegang tot dit artikel, en andere artikelen natuurlijk.
  3. Govaert, S., (2018). Lesson study op de pabo. De procesbegeleider als bruggenbouwer. Pabo Avans Hogeschool, Lectoraat Leerkracht, Breda (artikel voor Glossy 3).