Nieuws

Geschiktheidsonderzoek zij-instroom; welke initiatieven zijn er?

Voor het zij-instroom in beroep traject wordt door de opleiding een geschiktheidsonderzoek afgenomen. In overleg met assesoren, opleiders (van opleiding en uit de praktijk) en de zij-instromers zelf kijken wij er verbeterd kan worden.
In de praktijk zijn ondertussen allerlei initiatieven ontstaan om voor te bereiden op een geschiktheidsonderzoek en/ of om een potentiële zij-instromer te screenen middels bijvoorbeeld een pre-scan of persoonlijkheidsonderzoek.

Doel is over het algemeen een inschatting maken van het succesvol doorlopen van het traject voor beide partijen (werkgever en zij-instromer).

De toekomst kan zijn dat er niet alleen een geschiktheidsonderzoek is maar ook een ‘scan’ om naast geschiktheid voor het onderwijs ook op zoek te gaan naar het geschikte traject. Dit alles heeft ook een link met de inbedding van de zij-instroom binnen de Hogeschool.

De vraag aan alle  partners:

zou je de initiatieven die er binnen de stichting zijn op het gebied van testen/scans/ oriëntatietrajecten etc willen delen met anke1.vanriel@hsmarnix.nl. Laat het ook weten als je hier juist behoefte aan hebt maar nog niet precies weet hoe dit eruit ziet.
Door te weten wat er al is voorkomen wij dat wij er weer iets naast bedenken en kunnen wij zorgen dat wij beter afstemmen en verbinden.

Dank alvast!

Mede namens Henriette Hoogenkamp (MOC)

Anke van Riel