Nieuws

Gelukkig nieuwjaar! | Een goed begin…

…is het halve werk! Dit leek me wel een passend gezegde om het nieuwe jaar mee te beginnen. Want eenieder van ons neemt zich dat toch voor om in het nieuwe jaar een aantal zaken anders en/of beter doen. Het helpt om weer eens te richten op wat belangrijk is en waar nodig prioriteiten te leggen.

Aandacht voor begeleiding van startende leerkracht

Binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren is de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. En dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in de eerste vijf jaar van hun carrière uitvallen (bv. Dekker et al., 2021). Door goede begeleiding willen we hen een zachte landing geven in de school, ze ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling gedurende de eerste twee, drie jaren. Dit alles met de focus op een leven lang leren, én dus met als doel ze te behouden voor het onderwijs. Een goed begin helpt daar bij!

Oriënteren op het beroep

De opleiding kan ook gezien worden als een goede start. Samen opleiden is dan de ideale context voor aankomende leerkrachten om zich te oriënteren op het beroep. Als startend beroepsbeoefenaar, als nieuwkomer in het beroep is het zoeken en onderzoeken, kijken en ervaren en je richten op de essentiële kenmerken van het beroep: Kan en wil ik leerkracht worden? Welke leerkracht wil ik zijn? Elke opleidingsfase en elke ervaring op een partnerschool draagt bij aan het ontwikkelen van je eigen visie en kleur.

Oriënteren is ook de basis om te leren, zowel op de pabo, als ook op de partnerschool. Om het eigen leerproces te sturen, is het goed als om student zicht te hebben op de kwaliteiten van de school en de diverse collega’s die daar werken: wat gebeurt er allemaal, wat is er uniek aan deze school, welke specialismen zijn er en waar is elke leerkracht goed in? Heel plat gezegd: wat er is te halen waar ik een betere leerkracht van word? De hele school is de rijke leeromgeving van de aankomende leerkracht; als je dat weet, valt er veel te kiezen.

Binnen ons partnerschap gebruiken we voor de oriëntatiefase de oriëntatiekaarten: “Op de partnerschool leren de studenten niet alleen van één mentor en in één groep, maar we stimuleren studenten om zich breder te oriënteren in de school.” We zetten de oriëntatiekaarten op dit moment actief in het eerste opleidingsjaar in, maar het is wel duidelijk dat ze in iedere stage opnieuw – andere groep of andere partnerschool –  hun waarde hebben.

Meerwaarde van oriëntatiekaarten

Mijn collega onderzoekers Joyce Hagen en Elles van den Anker hebben de oriëntatiekaarten een centrale plek gegeven in hun onderzoek. Ze zijn nieuwsgierig naar de meerwaarde en vooral ook naar de wijze waarop schoolopleiders met behulp van deze kaarten het oriënteren en leren van de studenten kunnen ondersteunen. Het onderzoek is in volle gang, de data zijn verzameld en worden nu geanalyseerd. De eerste resultaten stemmen positief. De waarde van de oriëntatiekaarten wordt ervaren, veel schoolopleiders en studenten hebben ermee gewerkt. Studenten krijgen goed zicht op wat er allemaal komt kijken bij het onderwijs, ze kijken gerichter, maar ze vinden het ook spannend om meteen in de breedte van de school aan de slag te gaan. Schoolopleiders zien de meerwaarde ook voor ouderejaarsstudenten en geven hen zo ook een goede start.

We kijken reikhalzend uit naar de verdere resultaten en concrete opbrengsten, die we graag delen, zodat volgend jaar nog meer schoolopleiders, mentoren en studenten ze (kunnen) gaan gebruiken. In afwachting daarvan stel ik voor om elke keer bewust aandacht te blijven besteden aan het begin. Laten we alle leerkrachten daarom elke nieuwe leerwerkplek opnieuw helpen aan een goed begin. Daar begint dan weer goed onderwijs!

Namens mijn collega’s van het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren: een mooi 2023 gewenst!

 

Miranda

 

Link naar oriëntatiekaarten:

https://www.marnixpartnerschap.nl/leren-in-de-praktijk/zo-gaat-het-leren-in-de-praktijk/

 https://www.marnixacademie.nl/joyce-hagen

https://www.marnixacademie.nl/elles-van-den-anker