Nieuws

De staat van de lerarenopleider

Velon (de Vereniging van Lerarenopleiders) presenteerde recent ‘De Staat van de Lerarenopleider’. Met deze publicatie wil Velon het beroep van lerarenopleider in de schijnwerpers zetten.

Lerarenopleiders zijn leraren van leraren: in de scholen (de schoolopleider) en op de opleiding. Ze zijn professionals die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van aankomende, beginnende en ervaren leraren (Melief, Van Rijswijk & Tigchelaar, 2012).

Lerarenopleiders dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn betrokken bij de opleiding, begeleiding en professionalisering van alle leraren die werkzaam zijn in basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Met De Staat van de Lerarenopleider willen we de schijnwerpers zetten op het beroep van lerarenopleider. We doen dat aan de hand van een aantal vragen: Wie zijn lerarenopleiders? Welke rollen vervullen lerarenopleiders? Hoe wordt iemand lerarenopleider? Hoe ontwikkelen lerarenopleiders zich? Welke kwaliteiten hebben lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn relevant voor lerarenopleiders? De verschillende hoofdstukken in deze publicatie geven antwoord op deze vragen en laten vooral zien dat het lerarenopleidersberoep sterk in beweging is.

Lees hier meer