Nieuws

Curriculumvernieuwing voltijd bachelor

De positieve effecten zijn zichtbaar, het samen opleiden krijgt nu veel sneller vorm doordat praktijkleren en leren op de academie veel meer vervlochten zijn. Het vakoverstijgende onderwijs op de leerpleinen levert veel positieve reacties op, zowel van studenten als van docenten. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten als je start met iets nieuws. We steken veel tijd en energie om de feedback direct toe te passen en aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Het is mooi om te zien dat dit ook zichtbaar is in de tevredenheid van de studenten die op nagenoeg alle vlakken is toegenomen gedurende het semester!

Het semester is afgesloten met een assessment (IAM), waarin de studenten hebben laten zien hoe zij zich ontwikkeld hebben op de verschillende bekwaamheden op de academie en op de praktijkschool. Deze nieuwe vorm van toetsen en toekennen van studiepunten was erg wennen, zowel voor studenten als docenten. We hebben al heel mooie zelfevaluaties van studenten gezien en ook hier weer een aantal verbeterpunten kunnen aanwijzen. Al met al een heel positieve indruk na het eerste semester. We zijn ook erg benieuwd naar de ervaringen van de scholen waar onze eerstejaars studenten zich nu bevinden en kijken met vertrouwen uit naar het tweede semester. We bevragen onze praktijkbegleiders binnenkort in het werkveldtevredenheidsonderzoek. Ondertussen wordt tevens hard gewerkt om de hoofdfase van de voltijd te ontwikkelen en te oriƫnteren op de minorfase.