Nieuws

7/10: Meer muziek in de klas

In de week van 7 oktober willen we graag veel muziek maken. Op 7 oktober wordt er namelijk een convenant getekend tussen pabo’s en conservatoria: een belangrijke stap naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in de basisschool. Geef je studenten de ruimte voor hun muziekactiviteit?

Steeds meer onderzoek toont aan hoe belangrijk muziek is voor mensen en welke belangrijke bijdrage muziek levert aan de ontwikkeling van kinderen. Onder het ambassadeurschap van Koningin Maxima wordt al een aantal jaren gewerkt aan structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in de basisschool. Op 7 oktober wordt hiervoor weer een belangrijke stap gezet, namelijk de ondertekening van een convenant tussen de pabo’s en de conservatoria om hiervoor zorg te dragen.
De feestelijke ondertekening wordt vergezeld door een inhoudelijk online programma met verschillende sprekers en workshops, bijvoorbeeld een lezing van Professor Erik Scherder.

Ukelele
Deze dag (en misschien wel de hele week) willen we graag veel muziek maken en overal zichtbaar zijn in de basisschool. De studenten van de Marnix Academie worden voorbereid om in hun stageklas een korte muziekactiviteit te verzorgen of om hun ukelele, die alle eerstejaars hebben aangeschaft, in te zetten om een eenvoudig liedje te begeleiden. De vakspecialisten muziek worden aangemoedigd in meerdere groepen muzikale activiteiten te doen op die dag of in die week. Soms moeten de studenten even een drempeltje over, dus het zou fijn zijn, als er in de praktijk tijd en ruimte voor de muziekactiviteiten komt en de studenten worden aangemoedigd om de activiteiten uit te voeren.
Hopelijk levert dit veel mooie momenten op, kunnen veel kinderen daarvan genieten en doen de studenten een succeservaring op.

Doe je mee?
Leerkrachten die zelf graag muziek geven, worden natuurlijk ook van harte uitgenodigd om extra aandacht aan muziek te besteden in de week van 7 oktober. Misschien wel een muzieklesgeven in meerdere groepen? Of de studenten op sleeptouw nemen en er samen een feestje van maken?
Belangstellenden voor het inhoudelijke programma kunnen zich via onderstaande link aanmelden: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/vier-op-7-oktober-het-muziekopleidersakkoord-mee/49638/#inhoudelijk-programma

Hopelijk geeft deze dag weer een positieve impuls voor Meer Muziek in de Klas!